Giới thiệu về

PHÚC AN EXPRESS

Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải và du lịch, chúng tôi tự hào rằng đã đem đến dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng. Được sự tín nghiệm của nhiều quý khách hàng Công ty Phuc An Express đang từng bước phát triển và trưởng thành thương hiệu thân thiện với khách hàng.

Phuc An Express là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực vận tải chuyển hàng từ Sài Gòn ra Nha Trang, chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm và sử dụng dịch vụ của nhiều khách hàng là các đơn vị doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Với phương châm luôn đặt khách hàng là trung tâm, luôn lấy slogan “hãy để chúng tôi phục vụ bạn” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình, Phuc An Express mong muốn sẽ là đối tác tin cậy nhất của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách các tuyến Sài Gòn – Nha Trang – Vũng Tàu và vận chuyển hàng từ Sài Gòn – Nha Trang – Vũng Tàu.

Trân trọng.

Tổng giám đốc

Nhanh chóng

Nhanh chóng

Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải và du lịch, chúng tôi tự hào rằng đã đem đến dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.
Uy tín

Uy tín

Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải và du lịch, chúng tôi tự hào rằng đã đem đến dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.
An toàn

An toàn

Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải và du lịch, chúng tôi tự hào rằng đã đem đến dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.
Tận tâm

Tận tâm

Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải và du lịch, chúng tôi tự hào rằng đã đem đến dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.

Dịch vụ chính

Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải và du lịch, chúng tôi tự hào rằng đã đem đến dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng. Được sự tín nghiệm của nhiều quý khách hàng Công ty Phuc An Express đang từng bước phát triển và trưởng thành thương hiệu thân thiện với khách hàng.

Phuc An Express là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực vận tải chuyển hàng Sài Gòn – Nha Trang – Vũng Tàu, chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm và sử dụng dịch vụ của nhiều khách hàng là các đơn vị doanh nghiệp lớn trên khắp cả nước.

Với phương châm luôn đặt khách hàng là trung tâm, luôn lấy slogan “hãy để chúng tôi phục vụ bạn” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình, Phuc An Express mong muốn sẽ là đối tác tin cậy nhất của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách các chuyến Sài Gòn – Nha Trang – Vũng Tàu và vận chuyển hàng từ Sài Gòn – Nha Trang – Vũng Tàu.

Gửi hàng

Gửi hàng

Phúc An Express là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực vận tải chuyển hàng từ Sài Gòn - Nha Trang - Vũng Tàu.
Chở khách

Chở khách

Phúc An Express là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực vận tải hành khách khắp các tỉnh Sài Gòn - Nha Trang - Vũng Tàu.

Đại lý

Điểm gửi hàng

Lượt khách

star
Xem video

Khách hàng

Phương tiện

Nhân sự