Nha Trang – Sài Gòn – 22 phòng nằm (12h30)
Xe 22 phòng nằm
VIP

Nha Trang – Sài Gòn – 22 phòng nằm (12h30)

Đặt vé
450.000đ/vé
Sài Gòn – Nha Trang – 22 phòng nằm (12h00)
22 phòng nằm
VIP

Sài Gòn – Nha Trang – 22 phòng nằm (12h00)

Đặt vé
450.000đ/vé
Sài Gòn – Nha Trang – 22 phòng nằm (22h15)
Xe 22 phòng nằm
VIP

Sài Gòn – Nha Trang – 22 phòng nằm (22h15)

Đặt vé
470.000đ/vé
Sài Gòn – Nha Trang – 38 giường (21h00)
Xe 38 giường
VIP

Sài Gòn – Nha Trang – 38 giường (21h00)

Đặt vé
280.000đ/vé
Sài Gòn – Nha Trang – 38 giường (19h30)
Xe 38 giường
VIP

Sài Gòn – Nha Trang – 38 giường (19h30)

Đặt vé
280.000đ/vé