Phúc An Express
  • Văn phòng TP.HCM (Quận1)
  • 02838 - 377 778 - 376 677
  • Văn phòng TP.HCM (Quận5)
  • 02838 - 333 777
  • Văn phòng TP.Nha Trang
  • 02583 - 819 189 - 819 199

Vận tải hành khách liên tỉnh chỉ được phép hoạt động tối đa 50% công suất

Ngày 21-10, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa ban hành kế hoạch vận tải trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch này thực hiện đến hết ngày 15-11.

Theo đó, đối với vận tải hành khách nội tỉnh tại các vùng có cấp độ 1 và cấp độ 2 được duy trì hoạt động với tần suất bình thường nhưng phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch; khi đi qua vùng có dịch từ cấp độ 3 không được dừng đón/trả khách. Tại địa phương cấp độ 3, hoạt động vận tải không quá 50% công suất, số người trên phương tiện không vượt quá 50% số chỗ theo thiết kế. Tại vùng có dịch cấp 4, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách, trừ taxi dưới 9 chỗ.
Đối với vận tải hành khách liên tỉnh từ Khánh Hòa đến các địa bàn có dịch cấp 1, cấp 2 và ngược lại, hoạt động với tần suất không vượt quá 50% số chuyến đã đăng ký; từ Khánh Hòa đi các địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4 và ngược lại chỉ được phép hoạt động khi có văn bản thống nhất, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.
Xe mới 100%, thiết kế hiện đại
MẠNH HÙNG baokhanhhoa

Call Now

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!